Hűség az Ikerlángunkhoz   Írta: Varga Csaba

A ma embere Fekete Pont a fekete rajzlapon.
Az Ikerláng Szerelem Fényt gyújt a lélekben.
Ekkor a Fekete Pont belül kezd el világítani.
Aztán a sötét rajzlapra fénybarázdákat vetít.
A Szerelem az egyetlen létező Fényforrás!

A Fény az Isten boldog, teremtő ősextázisa.
A Teremtés így az izzó Isteni Szerelem műve.
A Fekete Pont jajgató, istentelen halott mező.
Kétségbeesve választ fény és sötétség között.
Szerelmes lelke fogadja Isten égfeletti fényét.

A fénygyújtás önteremtése a Belső Út járása.
A félelem a fekete kenyér, az elsötétülés étke.
A fénysugárzás felfedi a Fekete Pont önképét.
Az Ikerláng sírva kényszeríti ki az átváltozást.
Az ember eredendően Fénylény volt és marad.

A Belső Úton a Tű fokán való átkelés drámai.
Ekkor füstölve elég a Fekete Pont sötét ruhája.
A belső pokol átlényegül mámor-fénytengerré.
Ettől kezdve nincs ellenség és nincs már harc.
A halott mezőből kiemelkedett a Fényember.

Az Ikerláng Szerelemben ismétlődik a Teremtés.
Az Isteni Szerelem megvilágosítja az Embert.
A felkapcsolt Lélek így szeretheti világító lelkét.
A Fénylény akaratlanul öleli a mennyei rajzlapot.
A világosodó rajzlap már fénylik a Szerelemtől.

Az ősi hagyomány fénycsepp-ház a rajzlapon.
A szakrális család megváltást őrző fényotthon.
A nemzet és a földbolygó hívő szeretetközösség.
A lelkek fényöltözete a szabadság égköntöse.
A hűség a Fényhez örök hűség Ikerlángunkhoz.

Hűség az Ikerlángunkhoz